Působíme v oblasti výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí,
zejména pak vyhrazených plynových zařízení

Naše společnost se zabývá výstavbou inženýrských sítí, jak z názvu vyplývá, především plynovodních. Provádíme kompletní dodávky plynovodů a přípojek všech tlakových rozsahů od nízkotlakých, přes středotlaké po vysokotlaké (dále jen NTL, STL a VTL) vnitřních a domovních plynovodů pro odběrná plynová zařízení (dále jen OPZ) a další specifické výkony na vyhrazených plynových zařízeních (dále jen VPZ). Veškeré činnosti zajišťujeme v rozsahu dle požadavku zákazníka, tzn. od pouhé subdodávky části díla po kompletní zajištění „na klíč“, včetně projektu.

Kromě plynovodní sítě realizujeme rovněž vodovodní a kanalizační řady, včetně doprovodných stavebních objektů.  • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníÚsek výroby a obchodu
602 303 076
Úsek technický a ekonomický
602 335 757

CB plyn s.r.o.
Plavnická 120,
373 81 Kamenný Újezd

IČ: 07795416
DIČ: CZ07795416

Zapsáno u Krajského soudu v Českých Budějovicích (Spis.zn.: C 28407)


Certifikát
Nahoru